Třídníky

Změny oproti poslední platné verzi (2018)

PDF

Aktualizace Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací 2019 navazuje co do struktury na podobu OTSKP v cenové úrovni 2018, která sloučila původně samostatně vydávané části OTSKP – SPK (staveb pozemních komunikací)
a OTSKP – ŽS (železničních staveb).
Jako základ pro zpracování aktualizace oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací 2019 byla použita platná verze OTSKP 2018.

- Aktualizace OTSKP se týká všech tří částí (I., II., III.).
- Rekapitulace změn je uvedena v samostatném dokumentu.

Zpět na úvodní stranu